Stadgar för Häggsjö Intresse- och fiskevårdsförening
Stadgarna är från 1948 då Häggsjö fiskevårdsförening bildades, som 1990 övergick att vara Häggsjö Intresse- och fiskevårdsförening. Stadgarna behöver till delar revideras vad gäller paragraferna om fisketillsyn, och förhoppningsvis kommer styrelsen att ha ett förslag på ändring till årsmötet 2017

Stadgar

Förslag till nya stadgar. Tas upp på årsmötet den 9 juli 2017 Förslag nya stadgar

 

Protokoll

De protokoll som finns på hemsidan är alltid justerade innan de läggs ut.

Årsmöte den 8 juli 2012

Konstituerande styrelsemöte 9 augusti 2012

Årsmöte den 7 juli 2013

Styrelsemöte den 27 januari 2014

Årsmöte 13 juli 2014

Konstituerande styrelsemöte 16 juli 2014

Årsmöte 15 juli 2015

Konstituerande styrelsemöte 31 juli 2015

Styrelsemöte 29 augusti 2015

Styrelsemöte 15 juni 2016

Handlingar till årsmöte 10 juli 2016

Årsmöte 10 juli 2016

Konstituerande styrelsemöte 27 juli 2016

Styrelsemöte 29 juni 2017

Handlingar till årsmöte 9 juli 2017

Årsmöte 9 juli 2017

Konstituerande styrelsemöte 29 juli 2017

Styrelsemöte 5 juni 2018

Handlingar till årsmöte 8 juli 2018