OBS! Förslag till revidering av nuvarande stadgar tas upp på årsmötet 9 juli 2017. Förslaget hittar du under Protokoll och handlingar OBS!

Föreningen grundades 1948 för att tillvarata fiskerättsinnehavarnas intressen och för att på bästa sätt främja och utveckla fisket och fiskevården för dåtida och framtida generationer vid Häggsjön

1990 ombildades  föreningen till att bli en intresseförening för samtliga som bor och verkar kring Häggsjön, och som har intresse i byn och sjöns välmåga

Föreningen ger varje år ut en tidning, Häggsjöns Varjehanda, där bidrag av olika slag från medlemmarna publiceras. Samtliga årgångar finns också att läsa här på webben.

I övrigt brukar föreningen förutom årsmötet ha en aktivitet på sommaren då medlemmarna samlas.

Är du intresserad av att ha en uppgift i Intresseföreningens styrelse? Kontakta i så fall valberedningen som består av Gunnar Forsén, 070 603 0221, eller Anders Lindqvist, 073 444 8911.

Provfiske av kräftor skedde i början av september 2016, vilket gav en(!) frisk flodkräfta som resultat. en 14 september inbjöds till medlemsmöte då david Jonsson, fiskevårdskonsulent Länsstyrelsen deltog. david menar att det säkert finns fler kräftor och att provfiske i större omfattning skall göras sommaren 2017. det är också så att gäddor i "mellanstorlek" 40 - 75 cm i möjligaste mån bör fiskas då de äter massor med kräftor.

Kasta alltså inte tillbaka fisken i sjön när ni fiskar!

Föreningens partytält att disponera för medlemmar

Tältpaket med 5x8 m PVC partytält, bottenram, stormlinor och jordspjut.

I avvaktan på beslut om permanent förvaringsplats finns tältet hos Barbro o Kurt, 0708 666607 eller 77124 kurt.eriksson@qrt.se

Tältet består av många delar och förvaras nu i tre större lådor med beskrivning av vad som skall förvaras i respektive låda.

Om du vill låna tältet kostar det 150 kr, och deposition på 500 kr som betalas tillbaka vid återlämnandet av tältet.

OBS! Det är viktigt att kontrollera så att alla delar finns med vid återlämnandet

Här kan du ladda ner en manual som beskriver hur tältet ska monteras och där finns även en styckelista på samtliga ingående delar. (manual och styckelista ligger även i lådorna)

 

Fattigstugan har nytt tak och skorstenshuv

Under september lades taket uppåt skogen om och en ny skorstenshuv sattes på plats. Detta var möjligt då vi fick ett kulturmiljövårdsbidrag av Länsstyrelsen.
 
Det känns väldigt bra då vi under de år vi renoverat fattigstugan inte klarat av att få taket tätt trots allehanda försök att täta.

Även vindskivorna är nya, så till våren är det dags att vitmåla dem

Fattigstugan

   

Senast ändrad 2017-07-03 Informationsägare Barbro Westerholm Synpunkter eller frågor om webbplatsen .