10 augusti 17.00 - 24.00 provfiske av kräftor för medlemmar i Häggsjön

Anmäl deltagande senast den 6 augusti till Barbro, 073 660 7266

 

OBS! Förslag till revidering av nuvarande stadgar tas upp för andra gången på årsmötet 8 juli 2018. Förslaget hittar du under Protokoll och handlingar OBS!

 

Föreningen grundades 1948 för att tillvarata fiskerättsinnehavarnas intressen och för att på bästa sätt främja och utveckla fisket och fiskevården för dåtida och framtida generationer vid Häggsjön

1990 ombildades  föreningen till att bli en intresseförening för samtliga som bor och verkar kring Häggsjön, och som har intresse i byn och sjöns välmåga

Föreningen ger varje år ut en tidning, Häggsjöns Varjehanda, där bidrag av olika slag från medlemmarna publiceras. Samtliga årgångar finns också att läsa här på webben.

I övrigt brukar föreningen förutom årsmötet ha en aktivitet på sommaren då medlemmarna samlas.

Vill du bli medlem, betala in 100 kr på bankgirio 444-0608 och ange namn och adress

 

Är du intresserad av att ha en uppgift i Intresseföreningens styrelse? Kontakta i så fall valberedningen som består av Gunnar Forsén, 070 603 0221, eller Anders Lindqvist, 073 444 8911.

Kasta alltså inte tillbaka rovfisken i sjön när ni fiskar! Gäddor 30-70 cm är för många och om vi ska skydda de kräftor som finns i sjön har de inget berättigande

Föreningens partytält att disponera för medlemmar

Tältpaket med 5x8 m PVC partytält, bottenram, stormlinor och jordspjut.

I avvaktan på beslut om permanent förvaringsplats finns tältet hos Barbro o Kurt, 0708 666607 eller 77124 kurt.eriksson@qrt.se

Tältet består av många delar och förvaras nu i tre större lådor med beskrivning av vad som skall förvaras i respektive låda.

Om du vill låna tältet kostar det 150 kr, och deposition på 500 kr som betalas tillbaka vid återlämnandet av tältet.

OBS! Det är viktigt att kontrollera så att alla delar finns med vid återlämnandet

Här kan du ladda ner en manual som beskriver hur tältet ska monteras och där finns även en styckelista på samtliga ingående delar. (manual och styckelista ligger även i lådorna)

 

Fattigstugan har haft besök av Härnösands släktforskare

Den 26 maj besökte ett trettiotal från släktforskarföreningen i Härnösand fattigstugan

Fattigstugan

Vill du visa fattigstugan för dina vänner, ta kontakt med Kurt 0708 666607 eller Barbro 073 6607266 eller Kjell-Erik 070 5545623

   

Senast ändrad 2018-07-28 Informationsägare Barbro Westerholm Synpunkter eller frågor om webbplatsen .